Ballina Lajme vendore Zgjedhjet Lokale 2020: Dokumentet për aplikim të vlefshme për partitë

Zgjedhjet Lokale 2020: Dokumentet për aplikim të vlefshme për partitë

254
SHPËRNDAJE
- Sponsor gjeneral -

Këtu mund t’i gjeni të gjithë dokumentet e nevojshme dhe formularët për aplikim të cilat vlejnë për partitë që marrin pjesë në zgjedhjet lokale 2020.

1-Vendim-i-komisionit-per-hyrjen-ne-fuqi-te-akteve-te-komisionit-2020

Ekst – Ob 1 lista zgjedhore – izborna lista

Ekst – Ob 2 deklarata mbi pranimin e kandidatures – izjava o prihvatanju kandidature

Ekst -Ob 3 autorizimi per paraqitjen e listes zgjedhore – ovlascenje da se podnese izborna lista

Eks – Ob 4 pelqimi i bartesit te listes zgjedhore – saglasnost nosioca izborne liste

Ekst – Ob 5 deklarata e zgjedhesit – izjava biraca

Eks – Ob 6 lista e zgjedhesve qe e mebeshtesin listen zgjedhore – pisak biraca koji podrzavaju izbornu listu

Orari i afateve – rokovnik

resenje o propisivanju obraza

Obrazac SO -obrazac- 5 (1)

---- ---- ----
-----