Ballina Lajme nacionale Ramush Haradinaj prezanton 100 zotimet

Ramush Haradinaj prezanton 100 zotimet

46
SHPËRNDAJE
- Sponsor gjeneral -

Këto janë 100 zotimet e Ramush Haradinajt.

Kryeministri në detyrë, Ramush Haradinaj, njëherësh kandidati për kryeministër nga radhët e koalicionit AAK-PSD ka treguar 100 zotimet e tij.

Haradinaj në Facebook ka shkruar ‘100 zotimet e mia’, duke i bashkëngjitur edhe disa fotografi.

Më poshtë gjeni 100 zotimet e Haradinajt:

PREMTIMET E 100% KOSOVË

Kosova e 17 shkurtit, taksa deri në njohje, jo ndarje, jo “Dodik Republikë”

Statusi i Kandidatit për BE (Aplikim deri në fund të vitit 2020).

Përmbyllja e vendimit për liberalizimin e vizave brenda vitit 2020.

Rritje ekonimike 6 % në pjesën e parë të mandatit, 8 % deri në fund të mandatit.

25-30 mijë vende të reja pune për çdo vit.

Subvencionim nga shteti deri në 50 % të pagës, për çdo punësim fillestar të biznesve prodhuese.

Investim direkt për 10.000 të trajnuar për IT dhe programim.

Paga minimale 250 Euro, deri në fund të mandatit 350 Euro.

Rritje e pagave deri në 10% çdo vit.

Buxheti mbi 3 miliardë deri në fund të mandatit

Uljen e evazionit dhe ekonomisë joformale, së paku 4% në vit;

Autostrada e Dukagjinit

“Bondstili Ekonomik“ – Gjakovë ( funksionalizimi i plotë )

Autostrada Hekurudhore e Kombit

Termocentrali i ri – Kosova e Re

Energji e ripërtëritshme shtesë. Minimum 30 % të kapaciteteve prodhuese të energjisë.

Prishtina e Re

Aktivizimi i plotë i Trepçës

Ndërtimi i unazës së jashtme (Qarkorja e Prishtinës) – Prishtinë

Parku Inovativ dhe Trajnues Kosovaro-Gjerman (funksionalizimi i plotë) – Prizren

Investime në partneritet publiko-privat përgjatë rrjedhës së Drinit të Bardhë

Qendra Olimpike “Majlinda Kelmendi” – Pejë

Qendra për Energji të Ripërtëritshme – Mitrovicë

Stadium i Qytetit – Gjakovë

Qendra Nacionale e Panaireve – Ferizaj

Qendra Nacionale e rehabilitimit nga varësia e narkotikëve

Ndërtimi i Spitalit të qytetit – Prishtinë

5 liqej akumulues – zgjidhje afatgjatë për ujë të pijes dhe ujitjes në nivel nacional.

Përfundimi final i projekteve me rëndësi në infrastrukturë:

Prishtinë –Pejë (pjesa e mbetur Kijevë-Zahaq)

Prishtinë-Gjilan

Prishtinë-Mitrovicë

Prishtinë-Podujevë

Besi – Merdare (Rrjeti R7, Durrës-Morinë-Prishtinë-Merdare)

Klinë – Gjakovë

Zgjatja e pistës së Aeroportit “Adem Jashari”. Aeroporti më modern në rajon për aeroplan të distancave të largëta.

Modernizim i rrjetit hekurudhor (Fushë Kosovë – Hani i Elezit dhe Fushë Kosovë-Mitrovicë)

Zgjerimi i hyrjeve dhe daljeve të qyteteve Prizren, Gjilan dhe Ferizaj

Zhvillimi i projekteve me partneritet publiko-privat i zonave rurale e turistike si Restelica,

ompleksi i Alpeve, Rugova dhe Parku i Sharrit.

Ndërtimi i Stadiumit Kombëtar të Kosovës

Rritja e pagesave direkte – subvencioneve për bujqësi:

Vreshtari nga 1000 € në 1300 € për hektar

Perimtari nga 300 € në 600 € për hektar

Drithëra nga 150 € në 300 € për hektar

Shtesat e Fëmijëve – program nacional

Ligji për mbrojtjen e Investimeve nga Diaspora

Ligji për Qeverinë – Reduktimi i numrit të Ministrive

Pasaporta e Kosovës për shqiptarët e Luginës së Preshevës

Mediat – pjesë e ligjit për sponzorizim.

Harta e Gjelbërt e Kosovës – Brezi i ulët i gjelbërt përmes hapësirave unike gjelbëruese në tërë territorin e Kosovës.

Program nacional për reduktimin e ndotjes – eleminimi i përdorimit të qymyrit nga bizneset dhe amvisëritë dhe minimizim të përdorimit të drurit për nxemje. Programe subvencionimi të vazhdueshme nga Qeveria.

Zero taksë administrative për regjistrim të veturave. Taksa rrugore dhe ajo ekologjike do të ridizajnohet.

Rritje e buxhetit për mbrojtje deri në 2% të BPV, sipas standardeve të NATO-s

Thellim i partneritetit strategjik me SHBA-të në fushën e mbrojtjes

Modernizim me pajisje dhe armatim ushtarak

Qendra Kombëtare kundër Terrorizmit – Kosova pjesë e luftës kundër Terrorizmit

Byroja Nacionale e Hetimeve – forcim i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit,
Themelimi i Policisë Komunale të Prishtinës

2000 policë shtesë deri në fund të mandatit.

100 gjyqtarë shtesë – mbështetje për sistemin e drejtësisë

+ 100 prokurorë të rinjë – forcim i luftës kundër krimit dhe korrupsionit

Pagesa e TVSH-së brenda vendit dhe në shitje (implemetim i ligjit për TVSH).

Lirim nga TVSH për faturat e paarkëtuara.

Lirimi nga tatimi i kallove dhe skrapit

Pagesa e akcizës në shitje

Rimbursimi i humbjes.

Arka fiskale pa tarifa dhe ngarkesa tjera.

Minimizimi i ndëshkimit të bizneseve nga ATK.

Eliminimi i akcizës për gaz dhe naftë për bujqësi.

Lirim nga Tatimi në fitim për produktet vendore të eksportuara.

Vetëm 4% tatim në të ardhura për punëtorët në prodhim.

Eliminimi i “maksigrafit” në furnizim të energjisë për biznese.

Ligji për tregtinë e jashtme dhe të brendshme (mbron prodhuesit vendor)

Lehtësira të veçanta fiskale dhe administrative për zona të veçanta ekonomike (me vendime qeveritare, p.sh. Zona Amerikane në Gjakovë, Zona Gjermane në Prizren, etj).

Krijimi i Fondit për Zhvillim (për bizneset ekzistuese dhe investimet e reja)

Krijimi i Fondit për Punësim (psh. punësimi pwrmes investimeve të reja subvencionohet pasi të dëshmohet nga ATK)

Mbështetja e eksporteve (investim në degë të caktuara që krijojnë vende pune dhe përmirësojnë bilancin tregtar)

Themelimi i zonave ekonomike;

2 me partneritet ndërkombëtar,

1 virtuale,

2 IT dhe shërbime,

2 specifike.

Mekanizma preferencial për tatimpagues të rregulltë si vegël për fiskalizimin sa më të madh të ekonomisë.

Zgjerimi i games së produkteve me 8% TVSH;

Themelimi i Fondit të Performancës së komunave për investime dhe vende pune (10 milion).

Kalimi i pronave të nevojshme për zhvillim ekonomik nga AKP në pronësi të komunave.

Rrjet unik kombëtar i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore.

AgroFondi për sigurimin e dëmeve bujqësore

Fondi për kosolidimin e tokave bujqësore (oazat bujqësore)

Impiante për Trajtimin e Ujërave të Zeza për të gjithë Kosovën. Brenda mandatit qeverisës, kompletim i plotë i infrastruktures për trajtim të këtyre ujërave.

Fondi për Sigurim Shëndetësor

Pension i parakohshëm për sektorët specifik

Depolitizim i punësimit në sektorin publik përmes rekrutimit digjital

Ndërtimi i 40 qerdheve të reja publike varësisht nga nevojat e qyteteve.

Mjeku në shkolla (standardizimi i kontrolleve sistematike mjekësore)

Implementimi i kurrikulës standard në të gjitha kopshtet/çerdhet e Kosovës

Rritja e kuotës për stafin e edukatorëve për secilën komunë

Mësimi gjithëditor

Riorganizimi i shkollave: të përmbushet standardi i numrit të nxënësve për klasë (15-25)

Shujta të shëndetshme për nxënësit e shkollave fillore

Pajisja e shkollave me laboratorët përkatës

Digjitalizimi i literatures shkollore;

Shkolla profesionale – Ridestinimi i tyre për nevojat e tregut;

Edukimi digjital – Futja e lëndës së Kodimit në gjimnazet matematikore/natyrore;

Fond për bursa për të gjitha nivelet për studime jasht dhe brenda vendit, në veçanti për programet deficitare;

Biblioteka elektronike me qasje në bibliotekat ndërkombëtare

Krijimi i Këshillit Kombëtar për Shkencë;

Hapja e profileve në harmoni me potencialet minerale

Fuqizim i plotë i institucionit të Mjekut Familjar.

Institucionalizim i Kujdesit Shëndetësor Shtëpiak.

Çdo vit do të inkuadrohen 200 mjekë të rinjë të specializuar në fushat më të rëndësishme të shëndetësisë, duke i përdorur projektet e veçanta.

Decentralizim i sistemit të shërbimit shëndetësor sekondar.

Rregull për siguri në ndërtim;

Digjitalizimi i plotë i Administratës,

Procedura transparente të tenderimit duke aplikuar “OPEN CONTRACTING DATA STANDARD”

Zbatimi 100% i prokurimit elektronik.

---- ----
----
----- ----
-----