Ballina Lajme nacionale Nëse dëshironi të punësoheni në AKI, duhet t’i plotesoni këto kushte

Nëse dëshironi të punësoheni në AKI, duhet t’i plotesoni këto kushte

129
SHPËRNDAJE

AKI po kërkon punëtorë të rinj.

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) ka shpallur konkurs për disa vende pune.

Përmes konkursit, AKI synon të punësojë zyrtarë në këto fusha: Inteligjencë, përkthim anglisht-shqip dhe anasjelltas, financa, kibernetikë, siguri fizike (inkurajohen edhe kandidatet e gjinisë femërore), shërbime mbështetëse administrative, mirëmbajtje-higjienë (rajoni i Prizrenit).

Orari i punës për këto pozita është i plotë, e kohëzgjatja e kontratës – e pacaktuar.

Vendet e punës do të jenë në objektin qendror të AKI-së e disa edhe në rajone të tjera të Kosovës. Punësimi është me afat të pacaktuar, pas përfundimit me sukses të periudhës provuese, bazuar në Ligjin për AKI, rregullat dhe procedurat e brendshme.

Kandidatët për punësim në AKI do t’i nënshtrohen ekzaminimit mjekësor, verifikimit të sigurisë si dhe mund t’u nënshtrohen edhe kushteve tjera specifike.

Detajet e konkursit, kushtet e kërkuara dhe aplikacionin për pozitat e mësipërme mund t’i gjeni në këtë link.

http://www.aki-rks.org/n11.html?fbclid=IwAR1qINZxI7qjpJDBD6wjJuSL7AN274H1r9fISpOrRB-ay5NXMn_A2rkgQLc

-----