Ballina Lajme nacionale Gjykata Kushtetuese e Kosovës shfuqizon vendimin e qeverisë për kufizimin e lëvizjes

Gjykata Kushtetuese e Kosovës shfuqizon vendimin e qeverisë për kufizimin e lëvizjes

112
SHPËRNDAJE
- Sponsor gjeneral -

Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi që të shfuqizojë vendimit të qeverisë së Kosovës për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve si masë për të penguar zgjerimin e koronavirusit. Vendimi i Gjykatës hyn në fuqi më 13 prill.

Me 23 mars qeveria vendosi që të “ndalohet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve private nga 24 mars 2020 gjatë orës 10:00 – 16:00 dhe prej orës 20:00 – 06:00, përveç për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale (ushqim dhe barna për njerëz dhe kafshë/shpezë), dhe për shërbime dhe aktivitete që ndërlidhen me menaxhim të pandemisë”.

Qeveria tha se vendimi është në pajtim me kushtetutën e ligjet e vendit dhe në funksion të pengimit të zgjerimit të koronavirusit, raporton Zëri i Amerikës.

----

Një ditë më pas Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i kërkoi Gjykatës Kushtetuese interpretimin e përputhshmërisë së vendimit të qeverisë së Kosovës.

Të martën Gjykata tha se vendimi i qeverisë “nuk është në përputhshmëri me nenin 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore] të Kushtetutës në lidhje me nenet 35 [Liria e Lëvizjes], 36 [E drejta e Privatësisë] dhe 43 [Liria e Tubimit] dhe nenet 8 (E drejta e jetës private dhe familjare), 11 (Liria e tubimit dhe asociimit) të KEDNJ-së dhe nenin 2 (Liria e lëvizjes) të Protokollit nr. 4 të KEDNJ”.

Gjykata konstaton në vendimin e saj se “neni 56 [Të Drejtat dhe Liritë Themelore gjatë Gjendjes së Jashtëzakonshme] i Kushtetutës nuk është i aplikueshëm në rrethanat e rastit konkret sepse nuk kemi të bëjë me “shmangie” nga të drejtat dhe liritë themelore”.

Sipas Gjykatës “bazuar në nenin 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore] të Kushtetutës, kufizimi i të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet “vetëm me ligj” të Kuvendit të Republikës së Kosovës”.

Së këndejmi thuhet në vendimin e saj, Gjykata vendosi “të shpallë të pavlefshëm, në pajtim me nenin 116.3 të Kushtetutës” vendimin e qeverisë, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi.

Gjykata përcaktoi datën 13 prill 2020, si datë të hyrjes në fuqi të aktgjykimit të saj, “respektivisht shfuqizimit të vendimit të kontestuar të qeverisë”.

----- ----