U organizua seminar dyditor për grupin e dytë të arsimtarëve
14:57 | 21 Mars 2016
Ne shkollën e mesme më 19 dhe 20.03.2016 u organizua seminar dyditor me temën: "Metodat dhe teknikat e notimit të bazuara në kriteriume". Të gjithë pjesëmarrësit u pajisën me çertifikata dhe u vlerësuan me 16 pikë. Vlenë të ceket se ky është seminari i dytë i organizuar në shkollë, të cilin e ndoqën 29 arsimtarë. Që nga viti i kaluar janë organizuar pesë seminare, të gjithë në shkollën tonë, ashtu që arsimtarët nuk kanë patur nevojë të udhëtojnë në qytete tjera me c'rast janë kursyer edhe mjete materiale dhe kohë.

Samanta Karavella