Sevdali Ajeti ka humbur protofolin personi i cili e gjen ka shpërblim
10:03 | 24 Qershor 2015

BujanociNet/ kulete
Françeska Jaçe