Serbia do të heq ditarin e shkollës, prindërit gjithmonë mund ti shohin notat e fëmijëve Online
14:17 | 09 Korrik 2017

Projekti do të filloj të aplikohet në pilot shkolla, ndërsa aplikimi i plotë do të thotë zëvendësimin e ditarit të zakonshëm të letrës me atë elektronik. Ditari elektronik do të filloj në Serbi në shkolla nga 1 shtatori të këtij viti, thonë në ministrinë e arsimit. Profesorët në orë të gjitha të dhënat do ti bartin në e-ditarin, gjegjësisht nuk do të ketë shenim i dyfishtë, njëherë në letër e pastaj në ditarin elektronik. Prindërit duke shkruar shifrën në sistem mund të kontrollojnë notat e fëmijëve të tyre nëpërmjet internetit në çdo kohë.
Françeska Jaçe