Sa i mirë është namazi i Sabahut!!
14:56 | 28 Janar 2016
Farzi i tij: të bënë të jesh "nën mbrojten e Allahut" [Hadith]. namazi Sunneti i tij: është më i mirë sesa e gjithë dynjaja dhe çka ka në të! [Hadith]. Kurani i tij: "Vërtet, Kurani (leximi në namazin e sabahut) është i dëshmuar." [el-isra-78].
Përktheu: Hoxhë Ismail Beqiri

Alba Hoxha