Regjistri i personave me pengesa në zhvillim në Komunën e Bujanocit
12:50 | 03 Tetor 2018

REGJISTRI I PERSONAVE ME PENGESA NË ZHVILLIM NË TERRITORIN E KOMUNËS TË CILËT KANË FITUAR MJETE FINANCIARE PËR VITIN 2018

SPISAK-LISTA

Alesia Bami