RANG LISTA PRELEMINARE PËR NDARJEN E BURSAVE TË TK-s PËR VITIN SHKOLLOR 2014/2015

0

Komisioni i Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për vitin shkollor 2014/2015, në bazë të procesverbalit 100 numër 670-00-00002-27/2014-01,  30.10.2014 dhe mjeteve të disponueshme finansiare shpallë rang listën preleminare të nxënësve për marrjen e bursave.

Shkarko dokumenti:

Lista

Ankesat për rang listën përfundimtare të kandidatëve mund të dorëzohen Shërbimit të Trupit Koordinues në të njejtën mënyrë si lutjet për ndarjen e bursave, më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e shpallja së rang listës preleminare. Ankesa duhet të jetë e arsyeshme dhe me të duhet të dorëzohet dokumentacioni i përshtatëshëm dëshmues. Ankesa e cila është e pa arsyeshme ose nëse me të nuk është dorëzuar dokumentacioni i duhur  nuk do të shqyrtohet. Komisioni për bursat e nxënësve të shkollave të mesme do të shqyrtojë ankesat dhe të përcaktojë rang listën përfundimtare të kandidatëve.

Rang lista përfundimtare dhe lista e kandidatëve me kopjet e kontratës, Shërbimi i Trupit Koordinues do të përpiloj dhe do t`i dorëzoj shkollave në afat prej tetë ditësh nga përfundimi i afatit për ankesa të rang listës.

----- -------

Shpërndaje në rrjetet sociale.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Gjuha / Jезик / Language »