Paisjet e nevojshme kanë arritur. Projekti i filluar qysh në vitin 2010 tani më po i ofrohet fundit. Kontinuiteti i treguar në realizimin e këtij projekti flet për rëndësinë e tij të jashtëzakonshme.