Nënshkruhet kontrata për vazhdimin e ndërtimit të sistemit të kanalizimit fekal në fshatin Nesalcë
17:06 | 06 Shkurt 2019
Vlera e punimeve me TVSH është 12 milion dinarë.

Ndërtimi i sistemeve të kanalizimit fekal do të vazhdojë edhe në vendbanimet tjera të komunës së Bujanocit me qëllim të përmirësimit të kushteve të qytetarëve.

Vazhdojmë me qytetarët dhe për qytetarët.

 

Kejvina Kthella