Në Medvegjë hapet repart rrobaqepsie, konkurs për punësimin e 300 personave
14:49 | 26 Shtator 2017

AFEDS në bashkpunim me: MEDVITADEVELOPMENT & MEDINVEST në Medvegje, së shpejti hapin një repart rrobaqepësie. Luten kandidatet e interesuara që sa më shpejte te lajmerohen pran entit për punësim në Medvegjë duke u regjistruar si punëkèrkuese pran këtij enti. Ky eshtë kushti kryesore, perveç kushteve te parapara me ligjin për punësim. Numri i përgjithshem i të punesuarave do të jetë 300. Të gjitha kandidatet do te frekuentojne 1 muaj formacion paraprak falas. Sëshpejti detalet tjera….nderkohe regjistrohuni sa me shpejt tek enti për punësim!.
Françeska Jaçe