Mundësia e edukimit të të rinjëve në SHBA (Dokument)
10:01 | 18 Maj 2015

Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me qendrën akademike ndërkombëtarë është duke e finansuar programin në Sërbi “Mundësia e finansimit” i cili ka për qëllim mbulimin e shpenzimeve për të studiuar në universitetet e SHBA-së. Logo Kjo mundësi u ipet të gjith nxënësve të cilët kan kapacitet të lartë edukimi, por që kanë mundësi të kufizuara finansiare, mund të paraqiten në program. Programi “Mundësia e finansimit” në Sërbi parasheh mbulimin e shpenzimeve të përgaditjeve për provimet e nevojshme, shpenzimet e testimit, qëndrimit, udhëtimit, deri në vendin e testimit për ata student të cilët janë larg vendit të mbajtjes së testimit. Gjithashtu mbulohen edhe shpenzimet e paraqitjes së studentëve në institucionet arsimore në SHBA si dhe shpeznimet e postës përmes të cilave dërgohen paraqitjet në SHBA. Ky program parasheh edhe mbulimin e shumë shpenzimeve tjera të cilët mund ta akomodojnë një student për të studiuar në universitetet e SHBA-së. Për të konkuruar në këtë program parashihen edhe disa kushte që duhet ti plotësojë kandidati. Më poshtë janë dokumentet e paraqitura dhe info adresat ku mund të paraqiten të interesuarit. Dokumneti është në gjuhën serbe./BujanociNet/ shkolla 1 shkolla 3 shkolla 5
Françeska Jaçe