Me libreza shëndetsore elektronike deri në fund të vitit
10:02 | 20 Maj 2015

Deri në fund të këtij viti, të gjithë ata që janë të siguruar duhet të zëvendësojnë librezat shëndetsore të deritanishme me ato elektronike. Zëvendësimi do të kushtoj 400 dinarë. Libreza e re shëndetsore do të ketë pamje si kartelë bankare. Në të shihen emri dhe mbiemri i atij që është i siguruar, data e lindjes, numri personal i të siguruarit dhe numri i librezës shëndetsore. Të dhënat që vendosen në çip merren nga evidenca amë e të siguruarit ndërsa kartela nuk përmban të dhëna për shërbimet e ofruara mjeksore, të dhëna për barërat e marra me recetë si dhe të dhëna të tjera./BujanociNet/
Françeska Jaçe