Mbështetja e fëmijëve emigrantë në mësimin e gjuhës së vendit

0
Mangësia e kompetencës gjuhësore u bëhet pengesë nxënësve për të ndjekur mësimet gjë që mund të çojë në mungesën e suksesit në shkollë etj.

Mbështetja gjuhësore e të rinjve me prejardhje të huaj: politikat që promovojnë në mënyrë efektive gjithëpërfshirjen

Për fëmijët me prejardhje të huaj në Evropë është me rëndësi vendimtare që në vendin e tyre të pritjes të marrin mësime të gjuhës kryesore të rrethit në nivel profesional. Mangësia e kompetencës gjuhësore u bëhet pengesë nxënësve për të ndjekur mësimet gjë që mund të çojë në mungesën e suksesit në shkollë, mungesën e ineresimit për mësim dhe në probleme në sjellje.

Për t`i evituar këto probleme te fëmijëve të migrantëve, shkollat duhet të sigurojnë mbështetje të mjaftueshme për të rinjtë që ta mësojnë dhe zotërojnë gjuhën. Edhe mësuesit nevojitet të kryejnë trajnimin për t`i zgjidhur problemet gjuhësore të nxënësve të tyre në mënyrën më të mirë të mundshme.

Në të njëjtën kohë shkolla mund të mbështesë studentët në mësimin e gjuhës amtare, gjë që mund të jetë me interes dhe në mësimin gjuhës së vendit dhe për pasurimin e vendit mikpritës duke sjellë laryshi kulturore dhe gjuhësore.

Studime të kohëve të fundit kanë identifikuar një sërë mjetesh dhe mënyrash për të mbështetur fëmijët e migrantëve në mënyrë efektive. Këtu përfshihet vlerësimi fillestar i shkathtësive gjuhësore që do të sigurojë kalimin pa pengesa të nxënësit në mesataren e klasës ku ndjek mësimet, shkruan migrationpolicy.org. Po ashtu duhet siguruar edhe trajnimi i mësuesve të të gjitha lëndëve dhe vlerësimi i nxënësit për gjuhën amtare.

Por, përkundër shumë propozimeve ende nuk ekziston një plan ideal për mbështetjen e mësimit të gjuhës së vendit, për çfarë vendet e BE-së përballen me mangësi në këtë drejtim.

Këto udhëzime të MPI Europe shfrytëzojnë pikat qenësore dhe shembujt e praktikës pozitive se si mund të duket mbështetja gjuhësore . Ato rekomandojnë akcione dhe drejtime që mund të ndërmerren për të përpunuar strategjitë gjuhësore për zgjidhjen problemeve të nxënësve me prejardhje të huaj.

Shpërndaje në rrjetet sociale.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Gjuha / Jезик / Language »