Marketing

Si mund të reklamoni në portalin informativ www.Bujanoci.Net.

Portali informativ në hapsirën e sajë ofëron këto oferta për reklama në uebfaqën tonë, me dy mundësi Reklamë të vetëme dhe Reklamë MIX për dizajnin e shfaqur në të gjitha paisjet e kompjuterëve, ndërsa për paisjet e aparateve celulare ne ofrojn dizajn të posaqëm dhe të gjitha ofertat i gjeni në çmimorën e më poshtëme.

Reklama single

1 –  “150 euro” në muaji, reklama shfaqet në qdo artikull dhe ballin,  gjithmon në krye të faqës, me këtë reklamë jan të përfshier, edhe dy (2) shpërndarje në javët brenda muajit, në profilin e Facebook e faqës.
2 – “50 euro” në muaj, reklama shfaqet vetëm në ballinën e portalit informative dhe një (1) shpërndarje në javët,  në profilin e portalit faqës në facebook.
3 –  “80 euro” në muaj, reklama shfaqet në qdo artikull të portalit, në reklamë jan të përfshiera edhe një (1) shpërndarje në muaj në profilin e facebook-ut të faqës.
4 –  “40 euro” për një artikull i butuar në kategorin e artikullit të sponzorizuar  reklama shfaqet brenda një muaj  katër (4) herë në profilin e facebook-ut të faqës.

Reklama MIX

1 – Reklama MIX mund të kombinohet nëse dëshironi të kombinoni “artikulli i sponzorizuar” dhe “reklama në ballin të faqës”.
(4-1), nëse merrëni këtë ofertë për një muaj kushton “200 euro” në këtë paketë përpos reklamës në faqe shpërndahet dhe 3 herë në javë si artikull i sponzorizuar në profilin e faqës në facebook.

2 – Reklama MIX (2-4), kushton “150 euro”, për një muaj, në këtë ofertë jan të përfshiera edhe 2 shpërndarje në muajt në profilin e facebook-ut të faqes.
3 – Nëse kombinoni të gjitha reklamat çmimi për të bllokuar të gjitha reklamat për një muaj me artikuj të sponzorizuar dhe me gjitha 4 herë në javët shpërndarje në profilin e faqës në facebook kushton “300 euro”.


( Të gjitha këto reklama, shfaqen gjithnjë në krye të faqës në aparatet celulare, ku Bujanoci.Net shfaqë dizajn të posaqëm për aparatet celulare, ku cila do nga reklamat tuaja përpos “Artikulli i sponzorizuar” e cila nuk shfaqet në ballinën e faqës tjerat shfaqen gjithnjë në ballinën e faqës në çdo artikull në aparatet celulare )


Të gjithë të interesuarit për të shpërndar reklamën në faqën tonë mund të lidhin kontakte me agjentët e marketingut të autorizuar nga faqëja jonë ose të kontaktojn drejtpërdrejt me ne.

Redaksia në Serbi;

Telefoni: 063 352 830
E-mail: bujanocinet@live.com
Facebook: https://www.facebook.com/Bujanoci.Net

Redaksia në Kosovë; 045 565 874

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com