Komuna e Bujanocit merr vendim për zgjidhjen e projekteve dhe programeve të punës të cilët financohen nga mjetet e destinuara (Dokoment)
14:51 | 01 Dhjetor 2017

Komisioni për shërbime të mbrojtjes sociale i Komunës së Bujanocit, mbajti mbledhje më 01.12.2017 lidhur me Konkursin e shpallur për projekte dhe programe të punës për përparimin e sistemit të mbrojtjes sociale në Komunën e Bujanocit dhe nxorri: VENDIM për zgjdhjen e projekteve dhe programeve të punës të cilët financohen nga mjetet e destinuara, edhe ate:  
Aurela Hoxha