Ja si u gjendej atësia fëmijëve, para se të egzistonte ADN-ja
14:48 | 18 Shtator 2017
Një ngjarje interesante ndodhi në fund të vitit 1940. Një grua në Amerikë për ta vërtetuar atësinë e të birit në gjyq kishte pohuar se të birin e kishte me një burrë që kishte vdekur më herët. Në kohën kur nuk bëheshin testet e ADN-së të vdekurve sistemi gjyqësor i SHBA-ve, nuk kishte ndonjë zgjidhje, për ta provuar atësinë e djalit dhe morrën hulumtuan sistemet tjera atë të Romës së lashtë nuk gjetën zgjidhje të Greqisë së lashtë edhe në të jo, në Azinë e lashtë nuk ka zgjidhje. Pas hulumtimit të shumtë hasën diçka tek sistemi i Turqisë së vjetër kryesisht të Osmanlive.
Në atë kohë ata u drejtuan tek dijetari dhe myftiu i Stambollit Ömer Nasuhu Bilmeni. Në fillim myftiu u çudit nga ekipi i ardhur nga Amerika, edhe pse me habi ekipin e pranoi. Ata i spjeguan çështjen dhe dijetari në fillim pyeti për skeletin e të ndjerit se në çfar gjendje ishte, ata u përgjigjën që ishte në rregull. Ömer Nasuhi i tregoi për një pjesë të skeletit që ishte bishti i njeriut, dhe nga kocka bishtit t'ia marrin një copë të kockës pastaj nga djali të marrin gjakë, nëse ajo kockë e thithë gjakun e djalit, vërtetohet se djali është i të ndjerit, nëse ndodhë e kundërta vërtetohet se gruaja po gënjen dhe sipas kësaj vërtetësisë do të përfundoj gjyqi. Ekipi u kthye në Amerikë i zhgënjyer sepse nuk u besuan shumë fjalët e dijetarit, një myfti një dituri mjeksore e shkencore si mund ta dijë nuk mund ta besonin fare. Nga ekipi një mjek për ta vërtetu që myfiu e kishte gabim, hapi varrin e të ndjerit dhe morrën pjesën që u tha myfiu. Së pari provoi me gjakun e tij dhe me gjakun e tij nuk kishte ndonjë reagim copa e bishtit të skeletit e të ndjerit. Pastaj mori gjakun e fëmiut dhe aty u shfaq mrekullia, copa e bishtit të skeletit e të ndjerit thithi tërë gjakun e fëmiut. Pasi u vërtetuan fjalët e Ömer Nasuhit, një delegacion nga Amerika shkuan prap tek myftiu dhe e pyetën se prej nga e dinte ai këtë. Dhe ai vazhdoi e tha: Ajo pjesa e kockës nuk pranon tjetër gjak përveq të pasardhësve të tij. Ajo pjesë e vogël ka rëndësi shumë të madhe për njerëzimin. Trupit çfardo që do t'i bëni atë pjesë nuk mund ta zhdukni, deri në ditën e gjykimit ajo pjesë do të eksistojë dhe po nga ajo pjesë do të ringjallet i gjithë njerëzimi në ditën e gjykimit. Burimi i lajmit: Habeşli Bilal. Gazeta kombtare turke. Në rivajetin e Ebù Hurejrës shihet se Muhamedi a.s ka thënë: Dheu çdo trup të njeriut e kalbë (prishë), pos kockës së bishtit. Njeriu është krijuar prej tij (kockës), dhe do të jetë krijimi i tij përsëri nga ajo (kockë). Përktheu nga Turqishtja: Blerim Iseni.

Nevina Shtylla