Ja 11 marrëveshjet e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri
09:58 | 23 Mars 2015

Të hënën në Pallatin e Kongreseve në Tiranë u nënshkruan 11 marrëveshje në fusha të ndryshme nga ministrat e dikastereve përkatëse. 20150323133530384620 Në këtë takim u nënshkruan 11 marrëveshje nga ministrat e dikastereve përkatëse. 1. Memorandum për bashkëpunim të “Ndërsjellë në Fushën e Sigurisë”. 2. Memorandum mbi “Forcimin e Bashkëpunimit në Fushën e Kontrollit të Brendshëm”. 3. Protokoll mbi “Shfrytëzimin e Përbashkët të Pajisjeve për Kontrollin e Kufirit”. 4. Protokoll “Për Ndjekjen e Menjëhershme Ndërkufitare”. 5. Memorandum i Mirëkuptimit “Për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Ministrive të Financave të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës”. 6. Marrëveshje e Bashkëpunimit për “Organizimin e Përbashkët të Mësimit të Gjuhës Shqipe dhe të Kulturës Shqiptare në Diasporë dhe në Mërgatë”. 7. Marrëveshje e “Bashkëpunimit në Fushën e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor”. 8. Marrëveshje për “Bashkërendim Institucional për Përparimin dhe Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve në Arsimin Parauniversitar”. 9. Protokoll “Për Zbatimin e Marrëveshjes Kuadër Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për Bashkëpunimin në Nxitjen dhe Lehtësimin e Tregtisë”. 10. Memorandum “Mbi bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural”. 11. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Kulturës të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës, Ministrisë së Diasporës të Republikës së Kosovës.
Aurela Hoxha