I morën llapopët në legjislaturën e kaluar, ja çfarë bën 24 asambleistët e Podujevës
15:37 | 26 Maj 2018
Në raportin e Auditorit për vitin 2017, thuhet se 24 asamblist të Podujevës nuk i kanë kthyer laptopët të cilët i kishin marrë në legjislaturën e kaluar.

Raporti i ZKA-së thotë se Këshilltarët e Kuvendit Komunal për legjislaturën 2014-2017 kishin pranuar lap-top me qëllim të ushtrimit të funksionit të tyre, por, pas përfundimit të mandatit, nuk i kishin kthyer ata.

“Sipas vendimit të Kuvendit, datë 15/01/2014, të njëjtët pas kalimit të mandatit të tyre duhet t’i dorëzohen komunës. Përkundër kësaj, gjithsej 24 këshilltarë komunal nuk i kishin kthyer laptopët, edhe pse e kishin përfunduar mandatin dhe nuk ushtronin më këtë detyrë as në legjislaturën aktuale”, thuhet në raport.

Tutje raporti thotë se vlera e mbetur e këtyre laptopëve, pas zhvlerësimit të rregullt ishte 4,444€.

“Për më tepër, moduli E-pasuria nuk përdoret fare nga sektori i shëndetësisë”.

Auditori vlerëson se mungesa e informatave të sakta rreth pasurisë dhe mos përdorimit gjithëpërfshirës i sistemit e-pasuria, pamundëson një menaxhim dhe kontroll efektiv mbi pasuritë.

“Menaxhimi jo adekuat i përdorimit të pasurisë, mundëson keqpërdorimin apo humbjen e pasurisë”, thotë raporti për Podujevën.

Atalanta Kërçyku
S