Dita e ASHURAS është dita e dhjetë e muajit islamik Muharrem
14:49 | 29 Shtator 2017
DITA E ASHURAS - Dita e ASHURAS është dita e dhjetë e muajit islamik Muharrem. Kjo ditë njihet si dita kur Allahu i madhëruar e shpëtoi Pejgamberin Musa a.s. dhe popullin e tij nga Faraoni dhe zullumet e tij. - Kur Muhamedi a.s. u shpërngul në Medine, i gjeti Jehudët që e agjëronin këtë ditë. Andaj Muhamedi a.s. i tha shokëve të tij se vitin tjetër do ta agjërojmë edhe ditën e nëntë bashkë me të dhjetën ( që të mos i imitojnë Jehudët vetëm me ditën e dhjetë ). Nga ky vendim, dita e ASHURAS përkujtohet nga Muslimanët, me agjërim të ditës së nëntë dhe ditës së dhjetë të muajit Muharrem (ditën e ashuras ) sipas hadithit të Muhamedit a.s. Prej dijetarëve kanë thënë se: Nëse mundet le ti agjëron tri dita: Ditën e ashuras dhe një ditë para dhe një ditë pas saj. - Këtë vit dita e ashuras i bie ditën e shtunë më 30 shtator 2017. Atëherë është synet që të agjërohet dita e premte dhe dita e shtunë. E Kush nuk ka mundur ta agjëron edhe të premten, le ta agjëron të dielen. - Në ditën e ASHURAS është synet që të përgatitet ushqim i veçantë, ëmbëlsira etj. për antarët e familjes, por dhe të shpërndahet ushqim sadakë për të tjerët gjatë kësaj dite, ashtu siç kanë vepruar gati të gjitha gjeneratat e historisë islame. - Gjithashtu preferohet që të lexojmë dhe njihemi me Pejgamberin Musa a.s., jetën e tij, popullin e tij, dhe Faraonin dhe zullumet e tij ndaj atij populli. / Allahu ua mundësoftë dhe ua pranoftë agjërimin e këtyre ditëve. / Amiin

Kejvina Kthella