DHËNIA E SADAKASË // LËMOSHËS // DHE DOBITË E SAJ
14:56 | 21 Janar 2016
Allahu në Kur’an thotë: (( Me të vërtetë Allahu i don sadakadhënësit )). Jusuf 88 udhezim Dobitë e sadakasë janë të shumta, prej tyre: 1. Sadaka është derë prej derave të xhenetit 2. Sadaka është nga veprat më të vlefshme, kurse sadaka më e mirë është të ushqesh të varfërit. 3. Sadaka i bën hije pronarit të saj në ditën e kijametit , dhe e nxjerr atë nga zjarri i xhehenemit. 4. Sadaka e shuan hidhërimin e Zotit ndaj robit dhe nxehtësinë e varrit. 5. Sadaka është dhurata më e mirë që i dhurohet të vdekurit, dhe më e dobishmja për atë. 6. Sadaka është pastrim i pasurisë dhe pastrim i shpirtit, dhe shtim i të mirave. 7. Sadaka është shkak i gëzimit të sadakadhënësit dhe ndriçim i fytyrës së tij në ditën e gjykimit. 8. Sadaka është siguri nga frika e ditës së gjykimit,, dhe largim i mërzisë nga e kaluara. 9. Sadaka është shkak për faljen dha pastrimin e mëkateve. 10. Sadaka është shenjë paralajmëruese për përfundim të mirë nga kjo jetë, dhe shkak për lutjen e melaqeve për të. 11. Sadakadhënësi është nga njerëzit e dalluar, dhe sadaka sevapin e ka me të gjith ata që marrin pjesë në të. 12. Sadakadhënësit iu është premtuar mirësi e madhe dhe shpërblim i madh. 13. Dhënia e sadakasë është prej cilësive të njerëzëve të devotshmëm,, dhe ajo gjithashtu është shkak për dashurinë e Zotit ndaj sadakadhënësit. 14. Sadaka është shenjë e solidaritetit, nderit dhe bujarisë. 15. Sadaka është shkak për pranimin e lutjeve, dhe largimin e brengave. 16. Sadaka e largon armiqësinë dhe i mbyll shtatëdhjetë dyer të së keqes në këtë botë. 17. Sadaka e zgjat jetën e njeriut, dhe e shton pasurinë, dhe është shkak i fitores dhe sukseseve. 18. Sadaka është ilaq dhe shërim. 19. Sadaka ndalon djegjen e njeriut, mbytjen në ujë, vjedhjen, dhe e largon vdekjen e keqe. 20. Sadaka e ka sevapin e sigurtë, qoftë edhe për kafshët apo shpezët. 21. Sadakadhënësi, dhe punonjësi i saj, kanë sevapin e muxhahidit në rrugën e Allahut. Q. F. E. ( Qendra për fetva Egypt ) Përshtati: Mr. Ragmi Destani

Alba Hoxha