BE kërkonë nga Sërbia ta rris çmimin e rrymës, kjo do të ndodhë së shpejti
09:58 | 06 Mars 2015

Rryma do të shtrenjëtohet më së voni deri më 15 maj. Sepse, gjatë rishikimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar të planifikuar për 19 maj, çmimi i kilovatëve për konsumatorët në Serbi duhet të jetë mbi 15 përqind. Siç ka mësuar Blic ditëve në vijim juridiksioni i Ministrisë së Financave do të punojnë në përgatitjen e ndryshimeve të Ligjit për akcizat, i cili pas miratimit nga Qeveria, do të hyjë në procedurën parlamentare një procedurë emergjente me procedur emergjente. 20100324105350 Tani për tani, marrëveshja që Elektro Ekonomia e Sërbisë nga rritja totale e çmimit merr tetë, kurse buxheti përmes akcizës në energjin elektrike 7 përqind e rritjes së çmimeve. Më saktësisht, nga rritja nga 500 dinarë, për sa do të jetë rritja e faturës mesatare për një familje, rreth 300 dinarë do të shkojnë në EES, dhe 200 dinarë buxhetit. Me ndryshimin e Ligjit për akciza, është e rëndësishme që të hyjnë në procedurën për miratimin e një rritje në çmimin e energjisë elektrike nga Agjencia për Energji. Gjithashtu, Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve kërkon që të informojë publikun mbi rritjen e çmimeve të paktën 30 ditë para rritjes së çmimeve - shpjegon burimi i "Blic" nga qeveria. Sipas informacioneve tek të cilët kemi arritur as në EES as në në Agjensionin për Energjetik nuk kanë informacion të plotë, kur dhe në qfar mënyre do të kryhet korrigjimi i çmimeve të energjisë elektrike. Në rrugën Nemanjina.11 dje askush nuk ka mund të konfirmoj që ndryshimet në ligjin për akciza do të jetë i përfshirë dhe prezantimi i punës së detyruar në të gjitha pijet joalkoholike përveç ujit. Kjo është gjithashtu angazhim që Sërbia ka ndërmarr mrenda marrëveshjes me Fondin, por siç e dimë përpiqet të shtyjë të paktën deri në fillim të 2016. Energjia elektrike nuk do të shtrenjëtohet para përfundimit të sezonit të ngrohjes, d.m.th, deri më 5 prill. Për një kohë të gjatë ne jemi nën presion të rëndë nga institucionet ndërkombëtare për shkak të çmimit të energjisë elektrike, e cila është më e ulëta në Evropë" thotë Ministri i Energjisë Aleksandar Antiq./BujanociNet/
Françeska Jaçe