Bankat në mënyrë jo të ligjshme rrisin normat e interesit
10:00 | 03 Prill 2015

Qytetarëve të Serbisë të cilëve në mënyrë të paligjshme bankat u kanë rritur normat e interesit në kredi, këto dit po i vijnë njoftime në adresë të tyre nga banka mbi zvoglimin kamatës së kredisë dhe kësteve. Në këtë njoftim thuhet përpos zvoglimit të kamatës po ashtu edhe shlyerja e borxhit dhe ulja e këstes në kredi. images Bëhet fjalë për kredit të cilat janë miratuar nga 5 dhjetori i vitit 2011kur edhe ka hy në fuqi ligji për mbrojtjen e klientit dhe shërbimit financiar. Vendimi dhe franga kredit këto të cilat janë paguar më shtrenjt nga bankat të cilat në mënyrë individuale kanë rritur noramt e interesit në kredi. Bankat kanë bërë këtë duke rritur marzhën e cila është dashur të jet patjetër e fiksuar. Të gjithë klienet do të informohen në adresë të tyre nga Banka Popullore për ndryshimin e vendimit dhe ofertat të cilat përmbajnë 4 modelet të kredive në franga sikurse edhe planin për pagesën për secilën model në mënyrë që klientët të vendosin se cila ofertë tu konvenon. Deri më tani për marrjen e paligjshhme të rritjes së kamatës janë tërhequr më tepër se 1.500 denime për kthimin e mjeteve jo ligjërisht të marra nga bankat. Atje ku qytetarët kanë kërkuar drejtësi përmes gjyqit i kanë marrë mjetete kesh në përputhshmëri me shtrëgimin e kamatës bëhet fjalë për shumat nga 3-5 mijë euro të cilat bankat jo ligjërisht kanë ngritur normat e kredisë në kreditt si në franga po ashtu edhe në euro. Klientët me vendim të bankës popullore do të marrin njoftimet e reja në ato banka ku iu është bërë padrejtësi klientit. Për të u njohur edhe më shumë me këtë vendim të bankës popullore RTB ka vizituar edhe filialet e bankave në Bujanoc ka pyetur se nëse kanë marrë një njoftim të tillë, mirëpo përgjiggja nëpër të gjitha bankat në Bujanoc ishte, nuk janë kompetent pë të dhënë informacione pasi që janë vetëm filiale ndërsa çdo vendim duhet edhe zbatuar./BujanociNet/
Aurela Hoxha