Aprovohet Programi i veçantë Aksional i NP “Komunalisë” për vitin 2017 (Dokument)
14:50 | 09 Tetor 2017

Në senacën e sotme të XXI-të me rradhë, Këshilli Komunal i Komunës së Bujanocit, aprovoi  Programit e posaçëm të ‘Komunalisë’ për vitin 2017-të, me vlerë prej 25 milionë dinarëve. Programin e veçantë për vitin 2017-të, para të pranishmive, e elebaroi drejtori Adem Hasani, i cili mes tjerash njoftoi për ndryshimet e linjave 14,15 dhe 17. Gjithashtu, Hasani, deklaroi që kanë filluar përgatitjet për furnizimin me mazut për nxehmjen qëndrore të qytetit, për faktin që, temperaturat e  ulëta të maujit tetor, kanë ndikuar që me urgjencë të sigurohet kjo materie e nevojshme për nxehmje./Lugina-Lajm/
Françeska Jaçe