0

Asnjë Fjalim i Urrejtjes (Votoni)

Asnjë Fjal i urrejtjes nuk qëndron për barazi, dinjitet, të drejtat e njeriut dhe diversitetin dhe do të zvogëlojë mesazhet që grupet ekstreme po përdorin përmes platformave sociale duke krijuar…