94% e shqiptarëve kërkojnë referendum për bashkimin Shqipëri-Kosovë
09:59 | 28 Mars 2015

Portali Shqipëria e Bashkuar.info ka realizuar një sondazh rreth përkrahjes së Referendumit për bashkimin Shqipëri-Kosovë, si fazë fillestare drejtë bashkimit kombëtar. Unitad State of Albanian

Rezultatet

94 % (5718) e të anketuarve e përkrahin shpalljen e referendumit për bashkimin Shqipëri-Kosovë, ndërsa vetëm 5% (287) nuk e përkrahin, 1% (104) janë të pa përcaktuar apo nuk kanë dashur të deklarohen. Sondazhit i’u përgjigjen 6109.

sondazhi

Françeska Jaçe