0

Norvegjia me internet edhe në burgje

Në Norvegji, të gjithë të burgosurit kanë qasje në internet, edhe në qelitë e tyre. Ministria e Drejtësisë mendon që kjo i ndihmon në edukimin e tyre, dhe i lejon…